Каталог
Промоции
Очаквайте
Нови книги
Препоръчваме Ви
Доставки
Контакти
Връзки към нас
За Реклама
За нас

Художествена литература
Научна литература
Икономическа литература
Чуждоезична литература
Медицина
Правна литература
Компютърна литература
Техническа литература
Учебна литература
Речници и разговорници
Публицистика
Политика
Любов и секс
Изкуство
Религия
За децата
Спорт и туризъм
За дома
Фотоалбуми
Загадки и мистерии
Online тестове 

 

 

 

 

 

 

 


Начална страница>Правна литература>Други

Как да осигурим, здравословна и безопасна работна среда (издание в ...
Как да осигурим, здравословна и безопасна работна среда (издание в две книги + CD)Издание в две книги + CD

Книга първа:
"Нормативни изисквания. Задължения. Отговорности. Контрол и самоконтрол" Съдържание:
І. Увод
ІІ. Задължения и отговорности на участниците в трудовия процес по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
1. Работодател
2. Органи по безопасност и здраве при ...
Корична цена - 48.00 лв.
Отстъпка - 10%
Спестявате - 4.80 лв.
Крайна цена - 43.20 лв.
Добави в кошницата

Нелоялни търговски практики в отношенията търговец - потребител
Нелоялни търговски практики в отношенията търговец - потребителКнигата изследва глава четвърта (раздел ІV) от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), която въвежда в българското право изискванията на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар. Представени са практиката и указанията на Европейската комисия и на СЕС по прилагането на Директивата. Раз ...
Корична цена - 14.00 лв.
Отстъпка - 10%
Спестявате - 1.40 лв.
Крайна цена - 12.60 лв.
Добави в кошницата

Дискриминация, основана на генетични характеристики. Наръчник
Дискриминация, основана на генетични характеристики. НаръчникКнигата представлява първият в България наръчник с информация по въпросите на генетичната дискриминация. Основен акцент на изданието е проблематиката на неравнопоставеността, основана на генетични характеристики.

Каква е същността на генетичната дискриминация? Какви са нейните характеристики? Как може да бъде преодоляна? Книгата дава възможни от ...
Корична цена - 7.00 лв.
Отстъпка - 10%
Спестявате - 0.70 лв.
Крайна цена - 6.30 лв.
Добави в кошницата

Как ще декларираме данните по социалното осигуряване след промените ...
Как ще декларираме данните по социалното осигуряване след промените в Наредба № Н-8 (в сила от началото на 2014 година)Съдържание:
• Актуализиран текст на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.
• Указания на Националната агенция за приходите
• Коментар на промените
• Практически разяснения по Декларации образец № 1 и образец № 6

Целева аудитория: счетоводители, финансови и данъчни експерти, специалисти по труд и социално осигуряване, ме ...
Корична цена - 12.00 лв.
Отстъпка - 10%
Спестявате - 1.20 лв.
Крайна цена - 10.80 лв.
Добави в кошницата

Административно-процесуален кодекс (систематичен коментар; проблеми ...
Административно-процесуален кодекс (систематичен коментар; проблеми в правоприлагането; анализ на съдебната практика)Цялостен систематичен коментар на Административно-процесуалния кодекс с изчерпателен анализ на съдебната практика. Проследява се прилагането на влезлия в сила през 2006 г. нов Административно-процесуален кодекс. Предлагат се разрешения на проблеми, свързани с приложимостта на закона в административните и в съдебните производства. Показана е репрезентативната ...
Корична цена - 72.00 лв.
Отстъпка - 10%
Спестявате - 7.20 лв.
Крайна цена - 64.80 лв.
Добави в кошницата

Данъчно облагане 2014 (коментар)
Данъчно облагане 2014 (коментар)Съдържание:

• ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

• ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) (КОМЕНТАР)

• ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

• ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО) (КОМЕНТАР)

• ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
Корична цена - 25.00 лв.
Отстъпка - 10%
Спестявате - 2.50 лв.
Крайна цена - 22.50 лв.
Добави в кошницата

Данъчно облагане 2014
Данъчно облагане 2014Настоящото издание предлага пълния текст на данъчните закони с последните им изменения – ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС, ЗВНАУА и ЗДЗП

• ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
• ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
• ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
• ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
• ...
Корична цена - 15.00 лв.
Отстъпка - 10%
Спестявате - 1.50 лв.
Крайна цена - 13.50 лв.
Добави в кошницата

Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност
Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелностКнигата е посветена на въпросите на извънсъдебното споразумение според действащата правна уредба на производството по несъстоятелност (чл. 740 и сл. от Търговския закон). Проследено е цялостното производство по сключване на извънсъдебно споразумение и е съпоставено със сродни правни фигури: оздравителен план, съдебна спогодба, спогодба по Закона за задължени ...
Корична цена - 16.00 лв.
Отстъпка - 10%
Спестявате - 1.60 лв.
Крайна цена - 14.40 лв.
Добави в кошницата

Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспо ...
Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособностКнигата изследва проявите на фактическата неравнопоставеност между работниците и служителите с намалена и пълна работоспособност и правните средства и способи, с чиято помощ държавата я преодолява и трансформира в юридическа равнопоставеност. Подробно са анализирани характеристиките, съдържанието и обхватът на специалната закрила, която законодателят предост ...
Корична цена - 16.00 лв.
Отстъпка - 10%
Спестявате - 1.60 лв.
Крайна цена - 14.40 лв.
Добави в кошницата

Институциите на изпълнителната власт в континенталноевропейския кон ...
Институциите на изпълнителната власт в континенталноевропейския конституционализъмКнигата е посветена на историческата еволюция на изпълнителната власт в четири от най-значимите в конституционноправно отношение европейски държави – Германия, Австрия, Нидерландия и Белгия. Изследването се основава на предварително изградена система от критерии и на оригинална концепция за разделението на властите, която е приложена към всяка от разгледанит ...
Корична цена - 20.00 лв.
Отстъпка - 10%
Спестявате - 2.00 лв.
Крайна цена - 18.00 лв.
Добави в кошницата

1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |     

В количката
0  
книги за 0 лв.Мнения и препоръки
Препоръчваме Ви
Връзки към нас
Online тестове
Най-новите
Промоции
Доставка
Очаквайте
За реклама
Най-продаваните
10 произволни книги

   Всички оферти са валидни до изчерпване на количествата. Възможни са печатни грешки, корекции на цените, както и промяна на дизайна на продуктите.  
  Copyright © 2004 Book-bg.com. All rights reserved.  

[ Свържете се с нас ]